Serveis

Pla de mitjans

BlaNZ Marketing & PR és una empresa especialitzada en el llançament de productes, tant al mercat Espanyol com Portuguès, amb més de 10 anys d’experiència.

La nostra missió es centra a destacar de forma senzilla i intel•ligible les qualitats d’un producte o servei per tal que el missatge arribi al seu públic objectiu.

Donada la saturació d’informació i d’impressions visuals que rebem diàriament és imprescindible aconseguir sorprendre els lectors i a la premsa especialitzada amb una informació actual, innovadora, fresca i de qualitat.

Per això, tots aquests elements fan que la presentació del seu producte sigui impecable i aconsegueixi obtenir l’èxit que desitja.

Els gabinets de comunicació són un departament que s’encarrega de controlar, analitzar, executar i difondre accions de comunicació i màrqueting de l’empresa, tant en l’àmbit periodístic com empresarial, per donar una bona imatge global de la cultura del negoci. Es tracta d’establir una estratègia de comunicació de 360º i les seves accions corresponents.

A més, també s’encarrega com agència de comunicació de la comunicació interna i externa de l’empresa per incidir de forma positiva en l’opinió pública eliminant així tot allò no desitjat.

A BlaNZ Marketing & PR ens posem en contacte i organitzem els gabinets de comunicació per satisfer les necessitats dels nostres clients i complir els seus objectius.

A BlaNZ Marketing & PR comptem amb una àmplia cartera de mitjans de comunicació d’interès públic en els quals difonem convocatòries i notes de premsa dels nostres clients per donar a conèixer i informar els consumidors sobre els seus productes i així, que aquests aconsegueixin l’awareness i coneixement entre els diferents públics.

Vols organitzar un esdeveniment i no saps com?

A BlaNZ Marketing & PR ens encarreguem de planificar i executar el seu esdeveniment, ja sigui per a participar en fires, congressos, reservar espais, dissenyar i enviar les invitacions, contractar equips i tot allò que sigui necessari perquè el seu esdeveniment sigui tot un èxit.

A més, gràcies a la nostres àmplia cartera de mitjans de comunicació ens posarem en contacte amb ells i organitzem rodes de premsa per poder difondre tota aquella informació d’interès que l’empresa vulgui comunicar.

El departament de Relacions Públiques és l’encarregat de gestionar la comunicació entre l’empresa i la comunitat amb l’objectiu de crear una bona imatge de l’organització.

Per això, a BlaNZ & Marketing & PR disposem de les tècniques i eines més avançades per aconseguir un desenvolupament òptim de la comunicació i obtenir els millors resultats.

Sabem que la presentació d’un producte és important per les empreses, ja que depèn d’aquest moment que els nostres consumidors potencials vegin una bona imatge d’ell. Per això, a BlaNZ Marketing & PR ens encarreguem de realitzar les millors presentacions pels nostres clients i destacar cada producte perquè els futurs consumidors es sentin atrets cap a ell.

Donat que a BlaNZ Marketing & PR volen aconseguir la màxima difusió dels productes dels nostres clients, ens encarreguem de gestionar l’enviament de mostres de productes a tots aquells usuaris o mitjans que pugui fer eco sobre ells.

Campanyes de publicitat

BlaNZ Marketing & PR es caracteritza per la creació de campanyes publicitàries personalitzades per cada un dels nostres clients, adaptant cada estratègia a les seves necessitats i realitzant accions que puguin complir amb èxit els objectius establert.

Per això, oferim campanyes de comunicació de 360º que cobreixin tots aquells aspectes a tenir en compte i que condueixin a les empreses a aconseguir la seva finalitat.

El factor creatiu és molt important tenir-lo en compte sobretot quan volem publicar algun producte o servei, ja que és el que ajuda a l’atracció dels possibles consumidors.

A BlaNZ Marketing & PR ens encarreguem de dissenyar i confeccionar estratègies i accions creatives perquè els nostres clients donin una bona imatge i puguin atraure a futurs consumidors.

El naming forma part del procés de creació de la identitat corporativa o de marca, és el primer pas perquè l’empresa i els productes o serveis es diferenciïn de la seva competència.

BlaNZ Marketing & PR s’encarrega del procés de selecció de noms de l’empresa perquè s’adapti perfectament a ella i que se li atribueixin aquestes característiques diferencials de la seva competència.

"El branding és tot allò que fa un per connectar l’estratègia de negoci amb l’experiència del consumidor i convertir-lo en experiència i lleialtat".

A BlaNZ Marketing & PR ens centrem en el procés de construcció d’una marca tenint en compte tots els aspectes, des del desenvolupament de la identitat corporativa, el seu posicionament i l’evolució d’aquesta al mercat.

A BlaNZ Marketing & PR ens encarreguem de la compra d’espais publicitaris pels nostres clients i garantim una presència notòria als mitjans de comunicació. Per això, seleccionem els suports més adequats, definim els formats, seguim les dates de les publicacions i negociem els preus.

Disseny gràfic

El disseny gràfic es basa a idear i projectar missatges a través de la imatge. Amb l’avanç de la tecnologia, aquest compta amb noves eines que permeten realitzar una feina més eficaç i assolir un major impacte en el client.

BlaNZ Markerting & PR es disposa a dissenyar i projectar les peticions dels seus clients perquè aconsegueixin els resultats que desitgen.

Actualment Internet és el mitjà rei, ja que tot negoci que no hi estigui present, es pot quedar fora del mercat i no aconseguirà beneficis davant la seva competència.

És per això que BlaNZ Marketing & PR aposta per la creació i disseny de pàgines web per cada un dels seus clients i que aquestes reflecteixin la personalitat i atributs de cada marca.

Estudis de mercat

Un estudi de mercat és una tècnica que utilitzen les empreses per obtenir informació sobre el target, la competència i els proveïdors sobre un producte o servei concret. Aquest es basa en diferents metodologies, tant qualitatives com quantitatives, depenent de les necessitats de cada client.

A BlaNZ Marketing & PR ens encarreguem de seleccionar i posar en pràctica la metodologia adequada per cada cas i aconseguir així els resultats desitjats.

El focus group o grup de discussió és una tècnica qualitativa que es basa en la reunió d’un grup entre 6 i 10 persones, totes determinades per un perfil similar, en la que està present un moderador que va fent preguntes i es discuteix sobre un tema en concret del qual s’extrauran posteriorment les conclusions i la informació d’interès per l’empresa.

L’entrevista en profunditat és una tècnica qualitativa que es centra en la discussió entre dos subjectes, l’entrevistador i l’entrevistat, amb l’ajuda d’un guió de preguntes per conversar sobre un producte o servei determinar i poder extreure’n informació d’interès per l’empresa.

Les enquestes són una tècnica quantitativa que a basen en confeccionar un qüestionari de preguntes sobre un producte o servei en concret i del que es poden extreure resultats mesurables i útils per les empreses.

Formació in company

Sabem que a vegades és complicat combinar les hores de feina amb la formació.

Per això, a BlaNZ Marketing & PR oferim el servei de formació in company, és a dir, ens desplacem fins a la teva empresa per ajudar-te amb la teva formació amb els mitjans necessaris per dur-la a terme. Amb aquesta formació veurem de primera mà el que necessites i podrem adaptar-nos millor a tu i al teu ambient de treball.

Gestió de crisis

Avui en dia vivim en un món complex que va a tota velocitat i on es produeixen canvis constants, però dins d’aquest caos estem acostumats a viure amb normalitat, ja que sabem actuar de manera efectiva en condicions difícils.

Així som a BlaNZ Marketing & PR, t’ajudem i gestionem les crisis que puguin sorgir de manera que no hauràs de preocupar-te pel que passi, nosaltres ho solucionarem.

Gestió d’influencers i personatges públics

Actualment i cada vegada més, en tota estratègia de màrqueting i comunicació se’ls hi dóna bastanta importància a la figura del influencer, és a dir, aquelles persones que trenen una gran presència i credibilitat a les xarxes socials gràcies al seu coneixement sobre aquestes.

És per això que a BlaNZ Marketing & PR ens encarreguem de posar-nos en contacte i gestionar tot tipus d’influencers pels nostres clients i que pugui promocionar i donar a conèixer els productes o serveis que desitgin. També, disposem d’un departament d’assessoria d’imatge per a personatges públics en els quals ens encarreguem de la relació amb els mitjans de comunicació i gestionem les situacions de crisis que hi puguin influir de manera negativa als nostres clients.

Formació de portaveus

A BlaNZ Marketing & PR creiem que tota empresa necessita un portaveu que desprengui professionalitat, entusiasme i carisma per a comunicar-se amb tots els mitjans de comunicació i com a conseqüència, que reflecteixi una bona imatge de l’empresa. Nosaltres apostem per una bona formació per aquestes persones que han de comunicar-se públicament i que puguin fer-ho amb agilitat i convicció.

A més, comptem amb l’ajuda de Manuel Campo Vidal amb qui hem realitzat diferents projectes en comú de formació de portaveu.

REPRESENTACIÓ DE MARQUES INTERNACIONALS

Vols introduir la teva empresa o marca al mercat espanyol o portuguès i no saps com?

A BlaNZ Marketing & PR volem posar-te les coses fàcils. Per això, t’oferim un assessorament total per aconseguir amb èxit la teva introducció al mercat espanyol i portuguès i que el teu negoci s’integri totalment a la vida dels consumidors.